2% z va?ich daní

Veríme, že Vás aktivity a zameranie nášho združenia oslovili
a zostanete nám priaznivo naklonení aj v budúcnosti, za čo Vám vopred ďakujeme.


Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:
 1. Do 15.02 príslušného kalendárneho roka požiadajte zamestnávateľa
  o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo  [Potvrdenie o zaplatení dane »].
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane,
  to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateža poukázať.
  Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 4. Do [Vyhlásenia »] o poukázaní 2% zo zaplatenej dane vpíšte sumu a vaše údaje.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. príslušného
  kalendárneho roka na daňový úrad podža miesta vášho bydliska.
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to,
  aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Pokiaľ si podávate daňové priznanie samostatne,
v oddiely Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, vyplňte nasledovné údaje:

IČO: 30794315
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Združenie pre klasickú gitaru
Sídlo:
ulica: Dolné bašty, číslo: 6
PSČ: 917 01, Obec:TrnavaĎakujeme.

Počet náv?tevníkov od 22. 04. 2010:  pocitadlo
Š Zdru.enie pre Klasickú Gitaru 2010
Posledná aktualizácia: 04. 05. 2010
WebDesign: Martin Biely