Združenie pre klasickú gitaru

Združenie pre klasickú gitaru vzniklo v roku 2002 so zámerom podporovať aktivity súvisiace s vážnou (klasickou) hudbou, s dôrazom na hudbu pre klasickú gitaru.

Hlavnou činnosťou združenia je podpora a organizácia gitarových koncertov, seminárov, festivalov, súťaží, workshopov.

Viac informácií o práci a cieľoch združenia sa nachádza v položke Stanovy.

Členmi zakladateľskej rady Združenia pre klasickú gitaru sú Mgr.art. Martin Krajčo, ArtD., Mgr.art. Radka Krajčová, Mgr.art. Miloš Slobodník a Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.

Počet návštevníkov od 22. 04. 2010:  pocitadlo
© Združenie pre Klasickú Gitaru 2010
Posledná aktualizácia: 12. 05. 2010
WebDesign: Martin Biely